Luchtvaartsector en regio nemen maatregelen voor hinderbeperking

Maandag 25 november 2019

In de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hebben regionale bestuurders, omwonenden en de luchtvaartsector afgelopen vrijdag met elkaar afspraken gemaakt over het uitvoeren van twee concrete hinderbeperkende maatregelen. Aan de zuidkant van de luchthaven wordt er tussen Rijsenhout en Leimuiden definitief via een vaste bocht gevlogen zodat minder verkeer Leimuiden raakt (gemeente Kaag en Braassem). Aan de noordkant van de luchthaven komt er een vaste naderingsroute in de nacht naar de Zwanenburgbaan zodat er minder verkeer uitwaaiert over de regio. Deze maatregelen leiden tot zo’n 600 à 700 minder ernstig gehinderden.

Per 1 juli 2019 is de heer Pieter van Geel door de minister aangesteld als interim-voorzitter van de ORS. Hij heeft als interim-voorzitter de opdracht meegekregen leiding te geven aan de evaluatie van de ORS en intussen de continuïteit van de ORS als overlegorgaan in het uitvoeren van de wettelijke taken te borgen. Dat overleg leidde afgelopen vrijdag tot besluitvorming over diverse hinderbeperkende voorstellen, met de genoemde concrete maatregelen als resultaat.

Zuidkant | De proef met het toepassen van de techniek van een vaste bochtstraal tussen Rijsenhout en Leimuiden loopt al enige tijd. KLM en Transavia hebben hieraan actief medewerking verleend. De proef is uitvoerig geëvalueerd en de besluitvorming daarover is nu in positieve zin afgerond. Hiermee wordt invulling gegeven aan een afspraak in de ORS op verzoek van de gemeente Kaag en Braassem. Voor met name Leimuiden betekent dit minder uitwaaierend verkeer en minder hinder in het dorp. Omdat de maatregel voor de woonkern Kudelstaart niet positief uitpakt en er daar sprake is van een optelsom van hinder wordt, op verzoek van de wethouder van Aalsmeer Robbert-Jan van Duijn, door de ORS bij de minister aangedrongen op aandacht voor de gehele zuidoosthoek in het door Schiphol nog te presenteren plan voor hinderreductie in de toekomst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: Stukken ter inzage | Zuidkant onderaan dit nieuwsbericht.

Noordkant | Daarnaast realiseert Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aan de noordkant een verbetering voor de omgeving met een vaste route voor de nachtnadering van de Zwanenburgbaan. De Zwanenburgbaan wordt ’s nachts ingezet wanneer de Polderbaan niet beschikbaar is. Gemiddeld gaat het om 500 landingen per jaar. De regio IJmond-Alkmaar had voor deze landingen een voorstel ingediend voor een vaste naderingsroute. De nu door LVNL gepresenteerde vaste  route zorgt voor minder spreiding van het luchtverkeer over het gebied richting de Zwanenburgbaan en daarmee voor minder hinder. Daarbij wordt door LVNL een innovatieve naderingstechniek toegepast: een zogenoemde gekromde eindnadering. Die wordt hier voor het eerst in Nederland toegepast. Daarnaast vindt op de route de landing met een glijvluchten plaats. De nieuwe nachtnadering van de Zwanenburgbaan kan vanaf de zomer van 2020 toegepast worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: Stukken ter inzage | Noordkant onderaan dit nieuwsbericht.

De vernieuwde aanpak leidt tot minder hinder in de nacht. Niet alleen Beverwijk heeft voordeel daarvan, ook de kern Castricum, Uitgeest en Heemskerk. Voor Castricum-Noord en Limmen betekent het geen verlichting: het verkeer blijft in dit voorstel, net als in de situatie waarin de Polderbaan in gebruik is, in de nacht over het gebied vliegen. Wethouder Sebastiaan Dinjens vroeg daarom onder meer voor dit gebied aandacht voor de spoedige heropening van de oostelijke nachtnadering op de Polderbaan. Overigens stelde hij als initiatiefnemer, samen met alle andere bestuurders en bewonersvertegenwoordigers, afgelopen vrijdag vast dat met de gepresenteerde uitwerking van LVNL recht wordt gedaan aan de vraag die in het hinderbeperkende voorstel door de regio is gedaan.

Meer informatie?

Johan Weggeman, secretaris Omgevingsraad Schiphol: 06 -52 59 69 05

Stukken ter inzage | Zuidkant:


Stukken ter inzage | Noordkant:

 

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer