Aanpak en waarde van de internetconsultatie

Het onderzoek is van waarde voor iedereen die wil weten wat mensen vinden rondom allerlei onderwerpen over Schiphol én waarom ze dat vinden.

De internetconsultatie is breed opgezet. Zowel omwonenden, belangengroepen, overheden, luchtvaartmaatschappijen, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, bedrijven, wetenschappers als andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd een reactie in te zenden. Belangstellenden konden van 16 oktober t/m 20 november 2018 hun reactie geven.
In totaal hebben ruim 4500 belangstellenden meegedaan aan de internetconsultatie. Aangezien het gaat om open vragen hebben de respondenten hun opvattingen over de verschillende onderwerpen schriftelijk verwoord. Vanwege de grote hoeveelheid ongestructureerde tekst die hieruit is voortgekomen zijn de reacties met hulp van kunstmatige tekstintelligentie software gerubriceerd om de gebruikers van de consultatie overzicht te verschaffen . Dat is uitgevoerd door het bestuurlijk onderzoeksbureau Partners+Pröpper en het bureau Exocortex.
Het onderzoek is een verdiepend opinie-onderzoek. Het maakt de mening van belangstellenden inzichtelijk én geeft inzicht in de onderbouwing daarvan. Het bijzondere van het onderzoek is:

  • de mening (en onderbouwing daarvan) van iedere individuele respondent is inzichtelijk;
  • meningen en onderbouwingen zijn ook geaggregeerd. Bijvoorbeeld: wat zijn de meest gebruikte argumenten van mensen die van mening zijn dat Schiphol moet groeien of juist krimpen, of welke oplossingen zien mensen voor het voorkomen of tegengaan van overlast?