Maatschappelijke consultatie

De maatschappelijke consultatie en advisering, die mede plaatsvinden op basis van de ideeën van de leden van de ORS, bestaan uit negen onderdelen.

 1. Internetconsultatie
  Brede inventarisatie van meningen over de toekomst van Schiphol
  Het dashboard met de resultaten van de internetconsultatie is hier te vinden.
 2. Publieksonderzoek
  Belevingsthermometer en landelijk representatieve survey.
 3. Huiskamergesprekken
  Leden van de ORS gingen in gesprek bij omwonenden thuis.
  Hieronder treft u de verslagen. Deze zijn afgestemd met de deelnemers.
  a. Huiskamergesprek 3 oktober 2018
  b. Huiskamergesprek 9 november 2018
  c. Huiskamergesprek 28 november 2018
  d. Huiskamergesprek 3 december 2018
  e. Huiskamergesprek 12 december 2018
 4. Dorpshuisgesprek
  Een gesprek tussen alle ORS-kiesmannen en vertegenwoordigers van de ORS.
  Klik hier voor het Dorpshuisgesprek van 10 november.
 5. Online community
  Online gesprekken tussen sociale media gebruikers over de toekomst van Schiphol.
 6. Critical reviews
  Openbare themagesprekken waarin inhoudelijke stellingen van leden van de ORS onder het vergrootglas van externe deskundigen worden gelegd.
  a. Critical review – Substitutie (26 november 2018)
  b. Critical review – Schiphol en de Nederlandse economie (3 december 2018)
  c. Critical review – Wonen en vliegen (4 december 2018)
 7. Luchtvaartdag
  Dagvullend inhoudelijk programma over Schiphol en omgeving op zaterdag 8 december 2018 in de regio Schiphol.
  Klik hier voor meer informatie.
 8. Opstellen ORS-advies
  De ORS verwerkt de resultaten van de consultatie in een gebundeld advies over de toekomst van Schiphol.
 9. Presentatie ORS-advies
  Voorzitter Alders overhandigt het advies aan Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees de brief met het verzoek tot een brede maatschappelijke consultatie van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat hier.

De reactie van de Omgevingsraad Schiphol aan de minister is hier te vinden.