Stichting

De Omgevingsraad Schiphol is geen zelfstandig rechtspersoon. Ter ondersteuning van de financieel-juridische activiteiten van de Omgevingsraad Schiphol is de Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS) opgericht. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris van de Omgevingsraad Schiphol.


Raad van Toezicht

De stichting heeft een Raad van Toezicht. De Raad heeft tot taak toezicht te houden op de organisatorische en financiële gang van zaken in de stichting. De Raad rapporteert haar bevindingen aan het stichtingsbestuur en aan het Regioforum. De rol en taak van de Raad van Toezicht zijn omschreven in de statuten.

 

Statutair is bepaald dat de raad van toezicht minstens 2 keer in een gezamenlijke vergadering met het stichtingsbestuur bijeen komt. De leden hebben zitting in de raad van toezicht op persoonlijke titel. De leden van de Raad van Toezicht SOORS zijn:

  • Dhr. J.H. Heddema (voorzitter)
  • Mw. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar
  • Mw. C. Portegies
  • Dhr. H.W. de Roos