De Omgevingsraad Schiphol (ORS) dat sinds 2015 het podium is waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen, gaat in de loop van 2023 over in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Na een grondige evaluatie blijkt het poldermodel om te komen tot besluitvorming in de ORS helaas niet meer te werken (zie rapport Schiphol Vernieuwd Verbinden van de commissie Van Geel).

In de brief van d.d. 17 oktober 2022 informeert minister Harbers (IenW) de Tweede Kamer over de vormgeving van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De Kamerbrief tezamen met de beslisnota, rapport met voorstel ontwerp ORS naar MRS en de onderliggende Participatieve Waarde Evaluatie zijn hier te lezen.

Lees meer

Belevingsthermometer

BelevingsthermometerKlik hier voor het dashboard van de belevingsthermometerLees meer
23 januari 2023

Vacature secretaris Maatschappelijke Raad Schiphol

Lees meer
22 december 2022

Kort verslag Regioforum minus BRS 16 december 2022

Lees meer
19 december 2022

Eddy van Hijum nieuwe voorzitter Omgevingsraad Schiphol

Lees meer