De Omgevingsraad Schiphol (ORS) dat sinds 2015 het podium is waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen, gaat in de loop van 2023 over in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Na een grondige evaluatie blijkt het poldermodel om te komen tot besluitvorming in de ORS helaas niet meer te werken (zie rapport Schiphol Vernieuwd Verbinden van de commissie Van Geel).

In de brief van d.d. 17 oktober 2022 informeert minister Harbers (IenW) de Tweede Kamer over de vormgeving van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De Kamerbrief tezamen met de beslisnota, rapport met voorstel ontwerp ORS naar MRS en de onderliggende Participatieve Waarde Evaluatie zijn hier te lezen.

Lees meer

Belevingsthermometer

BelevingsthermometerKlik hier voor het dashboard van de belevingsthermometerLees meer
21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer
17 mei 2023

MAATSCHAPPELJKE RAAD SCHIPHOL ZOEKT EEN STRATEGISCH COMMUNICATIEMANAGER

Lees meer