De Omgevingsraad Schiphol (ORS) dat sinds 2015 het podium is waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen, gaat in de loop van 2023 over in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Na een grondige evaluatie blijkt het poldermodel om te komen tot besluitvorming in de ORS helaas niet meer te werken (zie rapport Schiphol Vernieuwd Verbinden van de commissie Van Geel).

In de brief van d.d. 17 oktober 2022 informeert minister Harbers (IenW) de Tweede Kamer over de vormgeving van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De Kamerbrief tezamen met de beslisnota, rapport met voorstel ontwerp ORS naar MRS en de onderliggende Participatieve Waarde Evaluatie zijn hier te lezen.

De procedure voor het werven van een nieuwe voorzitter is opgestart. Vanaf heden staat er een vacature open voor de voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Klik op ‘lees meer’ om deze vacature te bekijken.

Lees meer

Belevingsthermometer

BelevingsthermometerKlik hier voor het dashboard van de belevingsthermometerLees meer
10 november 2022

Advies gebruiksprognose 2023

Lees meer
18 oktober 2022

Kamerbrief besluit minister ontwerp Maatschappelijke Raad Schiphol

Lees meer
12 oktober 2022

Kort verslag Regioforum minus BRS 7 oktober 2022

Lees meer