Het dashboard: leeswijzer

Het dasboard is een belangrijk resultaat van de internetconsultatie. In het dashboard is de mening van respondenten én de onderbouwing daarvan per vraag inzichtelijk gemaakt. Onderaan het dasboard kunt u een vraag selecteren. Na selectie van een vraag verschijnt het dashboard van de door u geselecteerde vraag. Deze vraag wordt ook bovenaan getoond.
De opbouw van het dashboard illustreren we aan de hand van vraag 1 ‘Wat is uw visie op de omvang van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol in de jaren na 2020?’. Na selectie van deze vraag verschijnt het dasboard met een aantal functies.

A ENKELVOUDIGE SELECTIE

In het midden van het dashboardscherm ziet u een aantal relevante categorieën (filters) die u zelf kunt selecteren. De antwoorden van respondenten zijn ingedeeld in deze categorieën. In het geval van vraag 1 zijn dit vier categorieën: gelijk, meer, minder of overig. U heeft dan twee mogelijkheden:

 • U selecteert geen categorie.
 • U selecteert een specifieke categorie.

 

A1 IN HET GEVAL U GEEN CATEGORIE SELECTEERT

 

 1. Dan zijn alle antwoorden van respondenten voor u relevant. Bovenaan rechts ziet u het aantal antwoorden, namelijk 4439 antwoorden.
 2. In het taartdiagram ziet u de verdeling van de antwoorden over de verschillende categorieën.
 3. In het kaartje kunt u deze verdeling ook per gemeente zien.
 4. In het blokdiagram worden de belangrijkste onderwerpen gepresenteerd die respondenten benoemen in hun onderbouwing. Hoe groter een blokje hoe meer het desbetreffende onderwerp wordt genoemd.
 5. In de word-cloud worden de meest gebruikte woorden van respondenten gepresenteerd.
 6. De daadwerkelijke teksten van respondenten worden onderaan gepresenteerd in het onderwaterscherm. Hier kunt u doorheen scrollen.

 

A2 IN HET GEVAL U EEN SPECIFIEKE CATEGORIE SELECTEERT

 

 1. Dan zijn enkel de antwoorden van respondenten met betrekking tot een specifieke categorie voor u relevant.Bijvoorbeeld u selecteert de respondenten die in vraag 1 antwoorden dat Schiphol qua omvang groter zou moet worden. Dat is de categorie ‘Meer’. Bovenaan rechts ziet u weer het aantal antwoorden.
 2. In het taartdiagram ziet u in dit geval enkel de respondenten van deze categorie. Het taartdiagram is bij een enkelvoudige selectie dan ook minder relevant.
 3. In het kaartje kunt u zien in welke gemeente er respondenten zijn die dit antwoord geven.
 4. In het blokdiagram worden de belangrijkste onderwerpen gepresenteerd die deze respondenten benoemen in hun onderbouwing.
 5. In de word-cloud worden de meest gebruikte woorden van deze respondenten gepresenteerd.
 6. De daadwerkelijke teksten van deze respondenten worden onderaan gepresenteerd in het onderwaterscherm. Hier kunt u doorheen scrollen.

 

B MEERVOUDIGE SELECTIE

Het is mogelijk om meervoudig te selecteren. Hiervoor zijn zeer veel mogelijkheden.

Bijvoorbeeld:

 1. U selecteert wederom de respondenten die in vraag 1 antwoorden dat Schiphol qua omvang groter zou moet worden. Dat is de categorie ‘Meer’.
 2. Vervolgens selecteert u in het blokdiagram een belangrijk onderwerp dat door deze groep wordt genoemd. Bijvoorbeeld ‘Economie’.
 3. U ziet vervolgens in het onderwaterscherm enkel de antwoorden van de respondenten die vinden dat Schiphol zou moeten groeien en daarbij als onderwerp Economie benoemen.
 4. Ook de andere schermen zoals het kaartje, taartdiagram en de word-cloud tonen enkel deze selectie.

 

C ZOEKFUNCTIE

Het eerste scherm bevat een zoekfunctie. U kunt op elk willekeurig woord zoeken en u vindt enkel de antwoorden van respondenten waarin uw zoekwoord voorkomt.

De nauwkeurigheid van het dasboard

In de internetconsultatie zijn open vragen gesteld aan respondenten en zij hebben hun antwoord schriftelijk en vormvrij ingediend. Dit zijn ongestructureerde teksten die met hulp van een kunstmatig teksintelligentie systeem zijn gecategoriseerd. In de internetconsultatie gaat het om circa 90.000 ongestructureerde teksten.
De nauwkeurigheid waarmee het systeem categoriseert is 80% tot 90% (afhankelijk van de vraagstelling). Dat betekent dat u na een selectie van een categorie specifieke teksten van individuele respondenten kan tegenkomen die nog niet goed zijn gecategoriseerd door het systeem. Een hogere nauwkeurigheid is te realiseren door deze teksten alsnog handmatig onder de juiste categorie te plaatsen. Het onderzoeksteam zal hier de komende periode aan werken. U kunt daarbij ook helpen! Indien naar uw mening een stuk tekst evident in een verkeerde categorie zit kunt u dit melden. Het onderzoeksteam zal uw melding beoordelen en daar waar wenselijk de desbetreffende tekst alsnog in de juiste categorie plaatsen.
In het geval voor een vraag een nauwkeurigheid van tenminste 80% niet is gerealiseerd dan wordt op dat moment ook niet de mogelijkheid geboden om relevante categorieën te selecteren. Het kan zo zijn dat gaandeweg deze norm wel wordt gerealiseerd. In dat geval zal het dashboard worden geupgrade en worden de relevante categorieën voor de desbetreffende vraag zichtbaar.