Doel van de internetconsultatie

Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol om advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. Om een advies uit te kunnen brengen heeft de Omgevingsraad Schiphol met een internetconsultatie belangstellenden de gelegenheid gegeven om hun opvattingen kenbaar te maken over voor hen van belang zijnde onderwerpen over Schiphol. De internetconsultatie is onderdeel van een brede reeks van activiteiten die de Omgevingsraad Schiphol organiseert om de opvattingen van mensen te betrekken bij de totstandkoming van adviezen.

Contact

Heeft u vragen over de internetconsultatie dan kunt u die stellen via mail: info@omgevingsraadschiphol.nl met vermelding van het onderwerp ‘internetconsultatie’.