Adviezen Alderstafel Schiphol

15

Advies Inzet vierde baan (NNHS)
29 januari 2015
Op 29 januari 2015 heeft Hans Alders het laatste advies van de Alderstafel Schiphol over het gebruik van de vierde baan op Schiphol, aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aangeboden. Staatssecretaris Mansveld heeft op 10 maart 2015 de kabinetsreactie op dat advies aan de Tweede Kamer gezonden.

 

Lees hier het volledige advies.
Lees hier de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris.
Lees hier de reactie van de staatssecretaris op advies.

 

Advies Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS)
8 oktober 2013

Op 8 oktober 2013 heeft de Tafel van Alders het eindadvies van de Alderstafel Schiphol uitgebracht over het nieuwe normen- en handhavingstelsel, mede op basis van het tweejarig experiment waarin het functioneren van dit stelsel in de praktijk is beproefd. Aan het advies is tevens de eerste vierjaarlijkse evaluatie toegevoegd van het integrale pakket van afspraken dat eind 2008 tussen partijen is gemaakt.

 

Lees hier het volledige advies.
Lees hier de vierjaarlijkse evaluatie van het convenant hinderbeperking.
Lees hier de vierjaarlijkse evaluatie van het convenant omgevingskwaliteit
Lees hier de vierjaarlijkse evaluatie van het convenant selectiviteit

Lees hier de Kabinetsreactie op het nieuwe normen- en handhavingstelsel

 

Advies Alternatief pakket CDA’s
december 2012
In december 2012 heeft de Tafel van Alders geadviseerd over een alternatief pakket aan maatregelen dat compensatie biedt voor het nog niet invoeren CDA’s (landingen in glijvlucht) in de late avond van 20.30-23.00 uur.

 

Lees hier het volledige advies.
Lees hier de bijlage van het advies.
Lees hier de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris.

 

Advies Start experiment Nieuw Normen- en Handhavingstelsel (NNHS)
19 augustus 2010

Op 19 augustus 2010 heeft de Tafel van Alders een advies uitgebracht over de start van een tweejarig experiment met een nieuw geluidstelsel. Dit experiment maakt onderdeel uit van de nadere uitwerking van het nieuwe normen- en handhavingstelsel.

 

Lees hier het volledige advies.
Lees hier de evaluatiecriteria van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel.

 

Advies Alderstafel middellange termijn
1 oktober 2008

Op 1 oktober 2008 heeft de Tafel van Alders een advies uitgebracht over de toekomst van Schiphol en de regio voor de middellange termijn (tot en met 2020). In het advies staan de afspraken voor de middellange termijn waarmee de beschikbare milieuruimte (criteria voor gelijkwaardigheid) voor Schiphol kan worden benut en waarmee een balans wordt bereikt tussen de ontwikkeling van de luchtvaart, hinderbeperkende maatregelen, vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving en de mogelijkheden voor gebruik van de ruimte rond de luchthaven.

 

Lees hier het volledige advies.
Lees hier het Convenant hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol middellange termijn
Lees hier het Convenant omgevingskwaliteit middellange termijn
Lees hier het Convenant behoud en versterking mainport functie en netwerkkwaliteit luchthaven Schiphol