Kort verslag Regioforum 9 april 2021

Vrijdag 16 april 2021

Op vrijdag 9 april heeft het Regioforum vergaderd. De vergadering vond opnieuw virtueel plaats vanwege de COVID-19 situatie in Nederland. Toehoorders konden de vergadering volgen via een livestream.

Bespreekpunten waren de kwartaalmonitor van Schiphol Q1 gebruiksjaar 2021, de stand van zaken na het eindadvies van dhr. Van Geel, de jaarstukken van de Omgevingsraad Schiphol en de evaluatie van het Gebruiksjaar 2020. Het Regioforum heeft het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de Q4 rapportage 2020 goedgekeurd en vastgesteld. Dit geldt ook voor het jaarplan 2021 en de begroting voor 2021.

Ook is gesproken over de stand van zaken rondom hinderbeperkende voorstellen die worden behandeld in de werkgroepen Uitgeest en Uithoorn. Het Regioforum stemde in met de voorliggende aanpak voor een nul- en effectmeting bij een positief besluit van de minister van IenW over de implementatie van het ontwerp voor een gekromde eindnadering richting de Polderbaan ter hoogte van Uitgeest. In het geval van een positief besluit stemt het Regioforum ook in met het aanbod aan regionaal bestuurders om, op hun initiatief, raadsleden en inwoners in de regio te informeren over de maatregelen en effecten. Voor de werkgroep Uithoorn biedt het Regioforum meer ruimte aan de voorzitter om in bestuurlijk overleg met Rijk en regio te bepalen welke vervolgstappen aan de orde zijn om te komen tot een zorgvuldige afweging.

Tijdens de vergadering gaf dhr. Bijsterbosch, Schiphol, een toelichting op de Evaluatie Gebruiksprognose 2020. De bijbehorende presentatie kunt u hier bekijken. De Jaarrapportage van BAS voor 2020 is toegelicht door dhr. Van der Weide, interim-manager bij BAS. De presentatie kunt u hier bekijken en de rapportage is na afloop van het Regioforum gepubliceerd op de website van BAS. Tot slot gaf mevr. Blommers, Schiphol, de stand van zaken rondom het programma Minder Hinder van Schiphol en LVNL. De bijbehorende presentatie vindt u hier.

Tot slot is het verslag van het vorige Regioforum van 11 december 2020 vastgesteld en er besloten tot openbaarmaking. Het verslag kunt u hier teruglezen.

Het volledige verslag van deze vergadering kunt u na vaststelling tijdens het volgende Regioforum hier teruglezen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer