Kort verslag Regioforum 11 december 2020

Maandag 14 december 2020

Op vrijdag 11 december heeft het Regioforum virtueel vergaderd. De vergadering vond opnieuw virtueel plaats vanwege de COVID-19 situatie.

Belangrijk bespreekpunt tijdens deze vergadering was het eindadvies ‘Schiphol Vernieuwd Verbinden’ dat een dag eerder gepubliceerd was. Dhr. Van Geel gaf een inhoudelijke toelichting op dat advies, waarna de leden van het Regioforum in de gelegenheid werden gesteld te reageren en vragen te stellen. De leden danken de heer Van Geel voor zijn inzet en complimenteren hem met het resultaat. Vervolgens roepen zij het Rijk op om op korte termijn vervolgstappen te zetten door het benoemen van de kwartiermaker. Besluitvorming hierover ligt nu bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Ook is gesproken over de voortgang van een aantal werkgroepen waarin hinderbeperkende voorstellen nader besproken worden, waaronder het initiatief van LVNL om een bocht om Uitgeest te ontwerpen. Daaropvolgend is gesproken over de review van experts van RIVM, NLR en KNMI op het plan voor een regionaal meetnetwerk rond Schiphol. Het Regioforum heeft ingestemd met vervolgacties waarmee in beeld wordt gebracht welke inhoudelijke vervolgstappen aan de orde zijn, waarna die inzichten aan de kwartiermaker ter beschikking kunnen worden gesteld.

Andere onderwerpen op de agenda betroffen de verlenging van de zittingstermijn van leden, de derde kwartaalrapportage 2020 van de stichting ORS, de conceptplanning baanonderhoud gebruiksjaar 2021, de LIB-wijziging in verband met de verdubbeling van rijbaan Quebec en de operatie van LVNL met beperkt verkeer als gevolg van Corona.

Tot slot hebben de leden het conceptverslag van het vorige Regioforum d.d. 9 oktober 2020 vastgesteld en besloten tot openbaarmaking. Dit verslag kunt u hier teruglezen.

Het volledige verslag van deze vergadering kunt u hier teruglezen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer