Kort verslag Regioforum 19 juni 2020

Dinsdag 23 juni 2020

Op vrijdag 19 juni heeft het Regioforum virtueel vergaderd.

De vergadering vond virtueel plaats vanwege de COVID-19 situatie. Tijdens de vergadering is besproken dat er toegewerkt gaat worden naar fysiek bijeenkomen.

Belangrijkste bespreekpunt was het door Schiphol gepresenteerde hinderreductieplan. Daarop zijn aanvullende maatregelen gepresenteerd door de Milieufederatie N-Holland, de bewonersdelegatie en het bewonerscluster Aalsmeerbaan. In het verlengde daarvan is gesproken over nieuwe voorstellen voor hinderbeperking, die waren ingediend door bestuurders en omwonenden. Vastgesteld is dat er voor twee voorstellen, ingediend door het bestuurlijk Cluster Groene Hart Schiphol, een quick scan zal worden uitgevoerd dit jaar: een voorstel over de overwegingen bij de invulling van de startprocedure NADP2 en een voorstel om afwijkingen van startroutes in te perken. De overige ingediende voorstellen zullen – evenals de aanvullingen op het hinderreductieplan – nog een keer door de ORS onder de loep worden genomen.

Tijdens de vergadering heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ontwerp Luchtvaartnota toegelicht. Daarnaast heeft het ministerie gepresenteerd wat de voortgang is rondom de Luchthavenverkeersbesluiten en hinderreductie.

Tot slot is de jaarrekening 2019 van de Omgevingsraad Schiphol en vastgesteld.

Het volledige verslag kunt u hier teruglezen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer