Kort verslag Regioforum 30 september 2016

Maandag 3 oktober 2016

Op 30 september 2016 vond het derde Regioforum van het jaar plaats. Allereerst kwamen de kwartaalrapportages over het tweede en derde kwartaal van het gebruiksjaar 2016 aan de orde. Vervolgens werd door de Stichting Leefomgeving Schiphol de start van de Tweede Tranche Leefomgeving gepresenteerd, ‘Niet bij steen alleen’.  Eind oktober zal de nieuwe website van de Stichting Leefomgeving Schiphol online gaan met daarop alle benodigde informatie voor omwonenden. Vanaf januari 2017 starten de projecten en andere activiteiten.

Aansluitend werd door Schiphol de Gebruiksprognose 2017 gepresenteerd. Het doel van de gebruiksprognose is de omgeving te informeren over het verwachte baan- en routegebruik en de bijbehorende milieueffecten (in het bijzonder de geluidbelasting). Daarnaast wordt in de gebruiksprognose vastgesteld of het verwachte vliegverkeer kan worden afgehandeld binnen de wettelijke milieugrenzen. Het verwachte totale aantal vliegtuigbewegingen voor het gebruiksjaar 2017 bedraagt 492.100 hetgeen binnen de milieugrenzen kan worden afgehandeld. De Omgevingsraad Schiphol zal voor de start van het nieuwe gebruiksjaar advies uitbrengen over de Gebruiksprognose 2017. De presentatie kunt u hier downloaden.

De leden van de Omgevingsraad Schiphol hebben ingestemd met een voorstel voor een hinderbelevingsonderzoek en voor een ‘ORS-jongerenraad’.

Tot slot is de voortgang van de taskforce Informatievoorziening besproken en een aanpassing in het kader voor de aanvraag van een NOMOS-meetpost.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer