Kort verslag regioforum 26 februari 2016

Maandag 29 februari 2016

De vergadering begon met een korte terugblik op de behandeling van de nieuwe Wet luchtvaart in de Tweede Kamer en een tweetal raadsbezoeken van de heer Alders.

Luchtverkeersleiding Nederland deelde mee dat het realiseren van een definitieve oplossing voor de nachtroute boven Castricum en Limmen langer duurt dan verwacht. Zie voor meer informatie het persbericht.

De vergadering heeft ingestemd met het voorstel voor microklimaat Leimuiden waarbij per saldo hinderbeperking in de regio kan worden gerealiseerd. De presentatie van onderzoeksbureau To70, de besluitvormingsdocumenten en het persbericht vindt u hier. Aanwezigen vroegen aandacht voor de evaluatie van de hinderbeperkende maatregel en voor communicatie met de gebieden waar er een toename van hinder is als gevolg van de maatregel (Kudelstaart en Rijsenhout).

Vervolgens werden de resultaten van het microklimaat Lisse – Noordwijkerhout gepresenteerd. De vergadering onderschreef de conclusie dat de voorgestelde maatregel niet verder onderzocht wordt en het microklimaat af te sluiten. De presentatie en bijbehorend besluitvormingsdocument zijn bijgevoegd.

Luchtverkeersleiding Nederland presenteerde een voorgenomen aanpassing aan parallel naderen vanaf de zuidkant. Deze aanpassing, die wettelijke procedure nu ter consultatie werd voorgelegd, is beoogd om voor de zomer te worden doorgevoerd.

De vergadering heeft het voorstel voor de aangescherpte procedure voor nieuwe voorstellen voor hinderbeperking besproken en met een kleine aanpassing goedgekeurd.

Daarna waren er twee informatieve presentaties: de presentatie van de jaarrapportage 2015 door het Bewonersaanspreekpunt Schiphol en de presentatie van de evaluatie van de gebruiksprognose 2015 door Schiphol.

Tot slot is het jaarverslag 2015 van de Omgevingsraad Schiphol goedgekeurd.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer