Omgevingsraad Schiphol besluit tot experiment met startroute Kaagbaan

Vrijdag 26 februari 2016

In het najaar start een experiment met een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan. Het doel van het experiment is dat het per saldo leidt tot minder hinder in de regio Leimuiden. Een deel van het vliegverkeer zal tijdens het experiment in de bocht een vaste route vliegen, zodat uitwaaiering van het vliegverkeer richting Leimuiden wordt beperkt. Op 26 februari 2016 hebben de leden van de Omgevingsraad Schiphol het besluit over dit experiment genomen.

Optimalisatie startroute Leimuiden
Het experiment is het resultaat van het microklimaatproject Leimuiden waarin leden van de Omgevingsraad Schiphol gezamenlijk de mogelijke alternatieven voor de startroute vanaf de Kaagbaan hebben onderzocht. Bewoners en bestuurders uit gemeente Kaag en Braassem hebben in het verleden verzocht aan de Alderstafel (voorloper Omgevingsraad Schiphol) de route zodanig aan te passen dat deze minder hinder oplevert voor Leimuiden. Er is nu een variant bedacht waarmee dat lukt. Er ontstaat een per saldo positief effect voor de regio Leimuiden, hoewel er in Rijsenhout en Kudelstaart een lichte toename van de hinder kan optreden.

“Het microklimaatproject Leimuiden bewijst dat constructief overleg met een gezamenlijk doel in de Omgevingsraad Schiphol tot resultaat leidt” aldus bewonersvertegenwoordiger Rob Loekenbach. Ook clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad Schiphol en inwoner van Burgerveen Arnoud Hendriks benadrukt het succes van het overleg. ‘’Het kleine dorp Burgerveen kan dankzij de Omgevingsraad Schiphol rechtstreeks participeren in dit project om de startroutes van de Kaagbaan te optimaliseren.”

Uitvoering experiment startroute
Nu de Omgevingsraad Schiphol heeft ingestemd met het experiment treffen de luchtvaartpartijen voorbereidingen om de aanpassing van de vliegroute te implementeren. Naar verwachting start het experiment in oktober van dit jaar, nadat komende maanden de operationele uitwerking en veiligheidstoets heeft plaatsgevonden.

Met dit experiment wordt onderzocht of de aanpassing van de startroute in de praktijk het effect heeft, zoals dat uit de uitgevoerde onderzoeken naar voren komt. De Omgevingsraad Schiphol zal daarvoor tijdens het experiment de effecten van de aangepaste vliegroute nauwlettend monitoren. Het experiment zal maximaal twee jaar duren.

Lees hier de onderzoeksresultaten
Lees hier de presentatie van het voorstel
Lees hier het voorstel voor een experiment

Meer informatie?
Ga voor meer informatie naar www.omgevingsraadschiphol.nl of neem telefonisch contact met het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol, de heer Johan Weggeman 06 – 52 59 69 05.

Contact
Secretariaat Omgevingsraad Schiphol
023 568 5230 / 06 – 52 59 69 05
www.omgevingsraadschiphol.nl
info@omgevingsraadschiphol.nl

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer