Laatste dag internetconsultatie

Dinsdag 20 november 2018

Dinsdag 20 november is de laatste dag dat mensen hun opvatting kenbaar kunnen maken via de internetconsultatie die op 16 oktober is gestart. Meer dan 4.300 mensen hebben hun mening al gegeven over de toekomstontwikkeling van Schiphol.

De internetconsultatie is één van de stappen in de maatschappelijke consultatie. De Omgevingsraad Schiphol organiseert deze maatschappelijke consultatie als antwoord op het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol.

Breed inventariseren
De Omgevingsraad Schiphol heeft de maatschappelijke consultatie zo ingericht dat een zo breed mogelijk publiek betrokken wordt. Er wordt kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar hoe Nederland denkt over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Er vinden zogenaamde huiskamergesprekken plaats waar bij een bewoner thuis een gesprek wordt gevoerd tussen omwonenden en leden van de Omgevingsraad Schiphol. Ook worden er openbare themagesprekken, zogenaamde critical reviews, georganiseerd waarin inhoudelijke stellingen over de ontwikkeling van Schiphol onder het vergrootglas van externe deskundigen worden gelegd. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op deze pagina.

Resultaten 
Op 8 december 2018 wordt de maatschappelijke consultatie afgerond met een luchtvaartdag. Op de luchtvaartdag worden de resultaten van de internetconsultatie gepresenteerd en vervolgens worden de resultaten gepubliceerd. De resultaten worden verwerkt in het advies van de Omgevingsraad Schiphol aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer