Verslag huiskamergesprek

Donderdag 18 oktober 2018

Als onderdeel van de maatschappelijke consultatie voeren de Omgevingsraad-vertegenwoordigers gesprekken met omwonenden bij mensen thuis; een huiskamergesprek. Voor het eerste huiskamergesprek stelde een echtpaar hun woonkamer in Badhoevedorp ter beschikking.

De bewoners uit het cluster Zwanenburgbaan (Badhoevedorp, Zwanenburg, Lijnden, Amsterdam) kregen allemaal de tijd om toe te lichten hoe zij het ervaren om te wonen in de regio. In het bijzonder ging het gesprek over de beleving van het vliegverkeer en welke invloed dat heeft op hun woonomgeving.

Vanuit de Omgevingsraad waren de clustervertegenwoordigers van de bewoners van het cluster Zwanenburgbaan aanwezig; mevrouw Spikker en de heer Van Ojik. De heer Benschop, CEO van Schiphol, en wethouder Elzakalai, namens de gemeente Haarlemmermeer, namen eveneens deel aan het gesprek.

De onderwerpen die veelvuldig aan bod kwamen waren de inzet van de Zwanenburgbaan als de Polderbaan buiten gebruik is, het grondgeluid dat de naar het zuiden startende vliegtuigen op de Kaagbaan en Aalsmeerbaan veroorzaken en het vliegverkeer op de Schiphol-Oostbaan. Ook de verlegging van de A9 kwam ter sprake, omdat die voor een nieuwe verdeling van het geluid heeft gezorgd. De bewoners gaven aan dat het volume de afgelopen jaren te sterk was toegekomen. De heer Benschop informeerde met name over de wijze waarop hij zocht het vertrouwen op te bouwen.

De bewoners hebben tot slot gesproken over mogelijke oplossingen. Het vervangen van vluchten binnen Europa door treinverkeer was een populaire oplossing. Daarnaast was de vraag naar groenvoorzieningen groot, omdat met name in Badhoevedorp dat veel voor een positievere beleving van de woonomgeving zou kunnen zorgen ter compensatie van het vliegverkeer. Ook het uitkopen van mensen die echt niet meer tegen geluidsoverlast kunnen is besproken.

Het gesprek werd geleid door Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad. Een uitgebreid verslag van dit huiskamergesprek wordt beschikbaar bij het uitbrengen van het advies aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Lees het volledige verslag van het huiskamergesprek hier. Dit verslag is afgestemd met de deelnemers.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer