Critical Reviews

De Omgevingsraad Schiphol organiseert in het kader van de maatschappelijke consultatie een drietal critical reviews, openbare themabijeenkomsten, op 26 november, 3 december en 4 december

Critical reviews zijn openbare themagesprekken waarin inhoudelijke stellingen over de ontwikkeling van Schiphol onder het vergrootglas van externe deskundigen worden gelegd. Het doel van de critical reviews is het delen van kennis. Wat weten we over een bepaald onderwerp? Wat zijn de feiten? Kunnen we gezamenlijk komen tot een gedeelde feitenbasis?

De critical reviews staan onder leiding van de heer Wim Derksen, oud-directeur van het Ruimtelijk Planbureau en hoogleraar bestuurskunde. De bijeenkomsten starten om 19:30 en eindigen om 22:00. De locatie van de bijeenkomsten is het Fox-theater (Taurusavenue 18, 2132 LS te Hoofddorp). Deze locatie is goed bereikbaar met zowel het OV als met de auto.

Hieronder vindt u per avond de indeling van de thema’s en verschijnt meer informatie over het programma zodra dat gereed is.

Critical review: Substitutie
Bij deze critical review wordt gekeken naar de substitutie van vliegverkeer naar treinverkeer. Tijdens deze bijeenkomst zullen Barth Donners (Royal Haskoning DHV), Paul Peeters (Lector duurzame luchtvaart aan toerismehogeschool NHTV), Kaj Mook (Nederlandse Spoorwegen) en Fons Savelberg (Kennisinstituut Mobiliteit) hun visies over dit onderwerp delen. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 26 november, van 19:00-22:00 uur in het Fox theater, Taurusavenue 18, 2132 LS te Hoofddorp te Hoofddorp.

Critical review: Schiphol en de Nederlandse economie
Bij deze critical review wordt gekeken naar het belang van het netwerk op Schiphol voor de Nederlandse economie bij schaarse luchthavencapaciteit. Tijdens deze bijeenkomst zullen Peter Zwaneveld (CPB), Walter Manshanden (Neo Observatory), Jan Jaap de Graeff (Raad voor Leefomgeving en Transport) en Jaap de Wit (Emeritus-hoogleraar vervoerseconomie) hun visies over dit onderwerp delen. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 3 december, van 19:00-22:00 uur in het Fox theater, Taurusavenue 18, 2132 LS te Hoofddorp te Hoofddorp.

Critical review: Wonen en vliegen in de Schipholregio
Bij deze critical review wordt gekeken naar of het afstemmen van ontwikkelingen in de lucht en op de grond tot meer mogelijkheden voor maatwerk leidt. Tijdens deze bijeenkomst zullen Ingrid Zandt (GGD Kennemerland), Wim Blom (PBL), Kjeld Vinkx (To70) en Hans van der Reijden (RIGO) hun visies over dit onderwerp delen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 december, van 19:00-22:00 uur in het Fox theater, Taurusavenue 18, 2132 LS te Hoofddorp.