Kort verslag Regioforum 22 november 2019

Woensdag 4 december 2019

Op 22 november jl. vond de laatste vergadering van het jaar plaats van het Regioforum. Tijdens die vergadering heeft het Regioforum met elkaar afspraken gemaakt over het uitvoeren van twee concrete hinderbeperkende maatregelen. Aan de zuidkant van de luchthaven wordt er tussen Rijsenhout en Leimuiden definitief via een vaste bocht gevlogen zodat minder verkeer Leimuiden raakt (gemeente Kaag en Braassem). Aan de noordkant van de luchthaven komt er een vaste naderingsroute in de nacht naar de Zwanenburgbaan zodat er minder verkeer uitwaaiert over de regio. Deze maatregelen leiden tot zo’n 600 à 700 minder ernstig gehinderden.

De voorzitter heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken van zijn advies over de evaluatie van de ORS. Daarnaast is gesproken over de handhavingsrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport, zijn de begroting en het jaarplan van de ORS vastgesteld, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vragen beantwoord en een terugkoppeling gegeven van het VAO van 26 september jl., is besloten een voorstel voor de aanpassing van starts vanaf de Zwanenburgbaan naar het zuiden niet nader uit te werken en heeft Schiphol gepresenteerd op welke wijze zij een uitvoeringsplan hinderreductie uitwerken.

Hier vindt u de brief die de Heer van Geel aan Minister van Nieuwenhuizen heeft gestuurd, met aandachtspunten voortkomend uit dit Regioforum van 22 november 2019.

Het volledige verslag van de vergadering vindt u hier.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer