Regioforum vrijdag 17 april 2020 afgelast

Dinsdag 7 april 2020

Er stond een extra Regioforum gepland op 17 april  a.s.. Hoofddoel van deze extra vergadering was de toelichting en bespreking van het plan hinderreductie van Schiphol. Vanwege de voortdurende beperkingen op het beleggen van bijeenkomsten zullen we deze extra vergadering moeten annuleren.

In goed overleg met Schiphol wordt de presentatie en bespreking van het plan nu voorzien tijdens de reguliere vergadering van het Regioforum die gepland staat op 19 juni. In de hoop dat die vergadering dan inmiddels doorgang kan vinden. Schiphol heeft aangegeven dat met het oog op de huidige situatie de procedure zo zal worden ingericht, dat het moment van deze bespreking nog op tijd is om de resultaten van deze bespreking mee te kunnen wegen bij de vaststelling van het definitieve plan.

In de notitie van de voorzitter (‘IenW-onderwerpen in het Regioforum’), die hij aan de vergadering van 13 maart heeft voorgelegd, staan nog een aantal andere onderwerpen op de agenda van het Regioforum. De timing die in die notitie is opgenomen, wordt eveneens beïnvloed door de huidige omstandigheden. Dat heeft de aandacht van de ORS. Zodra er zicht is op het opheffen van de beperkingen, wordt hiervoor een aangepaste notitie toegezonden die dan – in overleg met de terzake bevoegde partij(en) – inzicht verschaft in de bijgestelde timing. Vanwege de huidige ontstane situatie is er nog enige tijd nodig is om die helderheid te kunnen bieden.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer