LVNL – Informatiebijeenkomst op 18 september 2019

Donderdag 10 oktober 2019

Alle leden van de Omgevingsraad Schiphol waren door LVNL uitgenodigd om een informatiebijeenkomst bij te wonen. Een aantal leden maakte hiervan dankbaar gebruik en werden bijgepraat over:

Uitvliegroutes Zwanenburgbaan (36C) naar het noorden bij buiten gebruik zijn van de Polderbaan

Achtergrond: met behandeling van dit onderwerp is invulling gegeven aan het besluit van het Regioforum van 8 juni 2018 om een toelichting te geven op de afhandeling van startend verkeer naar het noorden vanaf de Zwanenburgbaan.

Aanleiding hiervoor was een hinderbeperkend voorstel om de uitvliegroutes vanaf de Zwanenburgbaan in noordelijke richting, bij het buiten gebruik zijn van de Polderbaan, minder over bewoond gebied te laten gaan. Afgesproken is dat de bijbehorende informatie op de website van de Omgevingsraad zou worden gepubliceerd, zodat die beschikbaar is voor een bredere groep belangstellenden.

Verbouwing verkeerstoren en invoering Electronic Flight Strips (EFS)

Toelichting op het verloop van de verbouwing en de gerealiseerde resultaten. Van de nieuwe verkeerstoren is in het kantoor van LVNL een model geïnstalleerd op ware grootte (zie onderstaande foto).

Model verkeerstoren LVNL
Hernoemen W-points/starten naar het noorden

Voor het kunnen uitbreiden van de mogelijkheden om bij verminderd zicht parallel te kunnen starten richting het noorden vanaf de Polderbaan en de Zwanenburgbaan dienen de W-points te worden hernoemd. In deze presentatie leest u waarom dit zo is.

Uitleg RNP-naderingen als back-up voor de ILS-eindnaderingen

Toelichting op de implementatie van het RNP-systeem als back-up van het ILS-systeem dat wordt gebruikt om eindnaderingen van de landingsbaan te ondersteunen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer