Kort verslag Regioforum 9 maart 2018

Maandag 19 maart 2018

Op vrijdag 3 maart is het Regioforum voor de eerste keer dit jaar bijeengekomen.

Tijdens deze vergadering zijn de bewonersverkiezingen voor komend najaar besproken. Op 1 januari 2019 loopt de zittingstermijn van vier jaar van de huidige bewonersvertegenwoordigers. Meer informatie over de procedure zal na het Regioforum van vrijdag 8 juni volgen.

Schiphol heeft de Evaluatie Gebruiksprognose 2017 gepresenteerd. Op basis van deze evaluatie heeft Schiphol het voorstel gedaan om in een speciale werkgroep het gesignaleerde verbeterpotentieel van de Gebruiksprognose (versus de realisatie in de Evaluatie Gebruiksprognose) te analyseren, zoals de verschillen tussen de prognose en de realisatie inzake de gelijkwaardigheidscriteria. Daarnaast is ook de vierde kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 besproken.

Vorig jaar heeft de bewonersdelegatie een voorstel voor hinderbeperking ingediend. Het voorstel hield in dat baanonderhoud zoveel mogelijk ’s nachts zou worden uitgevoerd, in de verwachting dat dit per saldo hinderbeperkend zou werken. To70 heeft de quick scan naar het voorstel geanalyseerd en gepresenteerd. Het Regioforum heeft besloten het voorstel op dit moment niet verder te onderzoeken, maar er is wel steun uitgesproken voor eventuele toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.

Tot slot is het Jaarverslag 2017 van de Omgevingsraad Schiphol behandeld.

Het volgende Regioforum staat gepland voor vrijdag 8 juni 2018.

Deel dit bericht

17 mei 2023

MAATSCHAPPELJKE RAAD SCHIPHOL ZOEKT EEN STRATEGISCH COMMUNICATIEMANAGER

Lees meer
25 april 2023

MAATSCHAPPELIJKE RAAD SCHIPHOL ZOEKT EEN ERVAREN OMGEVINGSMANAGER

Lees meer