Kort verslag Regioforum 25 juni 2021

Donderdag 1 juli 2021

Op vrijdag 25 juni heeft het Regioforum vergaderd. De vergadering vond opnieuw virtueel plaats vanwege de COVID-19 situatie in Nederland. Toehoorders konden de vergadering volgen via een livestream.

Ter informatie is een aantal stukken op de agenda geplaatst, zoals een inhoudelijk actieplan om te komen tot een regionaal meetsysteem, de Kwartaalmonitor van Schiphol Q1 gebruiksjaar 2021 en de Kwartaalmonitor van Schiphol Q2 gebruiksjaar 2021.

Bespreekpunten tijdens het Regioforum waren de follow-up op het eindadvies van dhr. Van Geel en de stappen t.a.v. nachtvluchtreductie en balanced approach. Op beide punten werd een mondelinge toelichting gegeven vanuit het ministerie van IenW.

Verder is gesproken over nieuwe door de bewoners ingediende voorstellen voor hinderbeperking. Ook is de stand van zaken besproken van hinderbeperkende voorstellen waaraan wordt gewerkt in ORS-verband en in het kader van het Minder Hinder pakket van Schiphol en LVNL.

In het Regioforum is afscheid genomen van dhr. Haverkort, mevr. Tiel en dhr. Van der Pol.

Tot slot is het verslag van het vorige Regioforum van 9 april 2021 vastgesteld en is besloten tot openbaarmaking. Het verslag kunt u hier teruglezen.

Het volledige verslag van deze vergadering kunt u na vaststelling tijdens het volgende Regioforum hier teruglezen.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer