Kort verslag Regioforum 21 september 2018

Woensdag 3 oktober 2018

Op vrijdag 21 september heeft het Regioforum voor de derde keer dit jaar vergaderd.
Voor de vergadering zijn alle leden van het Regioforum uitgenodigd. Een belangrijk deel van de vergadering is gesproken over de brede maatschappelijke participatie die door de Minister is aangevraagd.

Verder heeft Schiphol de Gebruiksprognose voor gebruiksjaar 2019 gepresenteerd. Naar aanleiding van deze bespreking zal het advies van het Regioforum aan de Staatssecretaris worden verzonden in antwoord op de vraag of “de informatievoorziening toereikend, transparant en inzichtelijk is ten aanzien van de verwachte lokale geluidbelasting voor het komend jaar en de vooruitblik voor ontwikkelingen in de komende jaren en of in voldoende mate is aangetoond dat het verkeer in het komende gebruiksjaar binnen de criteria voor gelijkwaardigheid en de regels kan worden afgehandeld”. Voordat dit kan gebeuren, zal eerst de contra-expertise op de berekeningen komende weken afgewacht worden alsmede een nadere bespreking tussen partijen over het overgangsregime tussen het bestaande en het nieuwe normen- en handhavingsstelsel.

Tot slot heeft het Bewonersaanspreekpunt Schiphol de jaarrapportage 2017 gepresenteerd. Hieruit bleek dat het aantal melders in 2017 het hoogste aantal was sinds de oprichting van BAS. Er waren vooral stijgingen in de naderingsgebieden van de Aalsmeer- en Zwanenburgbanen. Ook is de beperkte bereikbaarheid van BAS gedurende de zomerperiode uitgelegd.

Klik hier voor het volledige verslag.

De volgende vergadering van het Regioforum staat gepland voor 23 november 2018.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer