Kort verslag Regioforum 20 september 2019

Maandag 23 september 2019

Op vrijdag 20 september heeft het Regioforum voor de derde keer dit jaar vergaderd.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een toelichting gegeven op de brief van de Minister van 5 juli jl. over de ontwikkeling van Schiphol en de hoofdlijnen van de Luchtvaartnota.

Het RIVM heeft een presentatie gegeven over de planning en stand van zaken van het programma voor een landelijk meetsysteem. De volledige presentatie vindt u hier.

Daarnaast heeft het RIVM ook de voortgang en stand van zaken rondom het onderzoek naar ultrafijn stof gepresenteerd. Deze presentatie kunt u hier vinden.

Schiphol heeft de Gebruiksprognose voor 2020 gepresenteerd. Naar aanleiding van deze bespreking zal het advies van het Regioforum aan de Minister worden verzonden in antwoord op de vraag of “de informatievoorziening toereikend, transparant en inzichtelijk is ten aanzien van de verwachte lokale geluidbelasting voor het komend jaar en de vooruitblik voor ontwikkelingen in de komende jaren en of in voldoende mate is aangetoond dat het verkeer in het komende gebruiksjaar binnen de criteria voor gelijkwaardigheid en de regels kan worden afgehandeld”. De presentatie van de Gebruiksprognose vindt u hier.

Tot slot heeft Schiphol een toelichting gegeven op de evaluatie van het onderhoud aan een rijbaan in het voorjaar. Op 22 november zal Schiphol in het Regioforum een toelichting geven op de leidraad communicatie over onderhoud, welke is aangepast aan de geleerde lessen van het voorjaar.

Het volledige verslag van de vergadering vindt u hier.

Deel dit bericht

13 maart 2023

MRS: geluidsnormen Schiphol niet oprekken maar hinder beperken

Lees meer
27 februari 2023

Interim Officemanager Omgevingsraad Schiphol – per direct

Lees meer