Kort verslag Regioforum 2 juni 2017

Woensdag 7 juni 2017

Op vrijdag 2 juni heeft het Regioforum voor de tweede keer dit jaar vergaderd.
Tijdens deze bijeenkomst is onder andere de jaarrekening van de Omgevingsraad Schiphol van 2016 goedgekeurd en vastgesteld.

Verder zijn de kwartaalrapportage van de sector over het eerste kwartaal van gebruiksjaar 2017 en de capaciteitsdeclaratie van Schiphol voor het winterseizoen 2017/2018 besproken.

Vervolgens is er gesproken over de mobiele applicatie ten behoeve van de stroomlijning van de informatievoorziening. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van de demoversie van de mobiele app. Het streven is om deze demoversie voor de zomer af te hebben om in de zomer de app te kunnen laten testen door een gebruikersgroep.

In het kader van de procedure voor nieuwe voorstellen voor hinderbeperking is besloten dat één voorstel middels een quick scan behandeld wordt om te bepalen of een nadere uitwerking redelijkerwijs tot significante hinderbeperking kan leiden. Dit betreft het voorstel om onderhoud zo veel als mogelijk gedurende de nacht uit te voeren.

Tot slot heeft Team Vier de resultaten van het kwantitatieve hinderbelevingsonderzoek en het focusgroep onderzoek jongeren in de Schipholregio gepresenteerd. Het persbericht over de resultaten en het uitgevoerde onderzoek staat op deze website.

De volgende vergadering van het Regioforum staat gepland op 29 september 2017.

Deel dit bericht

13 maart 2023

MRS: geluidsnormen Schiphol niet oprekken maar hinder beperken

Lees meer
27 februari 2023

Interim Officemanager Omgevingsraad Schiphol – per direct

Lees meer