Hinderbelevingsonderzoek Schiphol

Dinsdag 6 juni 2017

De ondervonden hinder als gevolg van vliegtuiggeluid in de regio Schiphol is, vergeleken met vier jaar eerder, niet wezenlijk veranderd. In januari 2013 gaf 16% van de respondenten aan ernstige hinder te ondervinden en in januari 2017 was dat 14%. Ongeveer 92% van het binnengebied dat omhuld wordt door de wettelijke 48 dB(A) Lden-contour is in meer of mindere mate tevreden over de woonomgeving, in 2013 was dat 93%.

Dit blijkt uit het hinderbelevingsonderzoek dat in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn ruim 1.000 omwonenden in de omgeving van Schiphol bevraagd over hun (tevredenheid over hun) woonomgeving, beleving van geluidbronnen en eventuele hinder door vliegtuiggeluid.

Kwantitatief hinderbelevingsonderzoek
Van de omwonenden van Schiphol vindt 34% dat de vlieghinder in de afgelopen periode is toegenomen, 8% is van mening dat het is afgenomen en 53% meent dat het gelijk is gebleven. Verder verwacht 28% dat de geluidsoverlast door vliegtuigen in de komende 12 maanden zal toenemen, terwijl 3% verwacht dat het zal afnemen en 58% verwacht dat dit gelijk zal blijven.

Ook blijkt uit het onderzoek dat de ervaren hinder door vliegtuiggeluid afneemt naarmate de afstand tot de luchthaven toeneemt. Buiten de wettelijke contour van 48 dB(A) Lden is de ernstige hinder als gevolg van vliegtuiggeluid kleiner (3%) dan binnen de wettelijke contour (14%). In het gebied binnen de wettelijke contour voor het zogenoemde buitengebied is vliegtuiggeluid, in vergelijking met geluidbronnen als wegverkeer en bouwactiviteiten, de dominante bron van hinder. In het zogenoemde binnengebied – het gebied dichtbij de luchthaven binnen de wettelijke contour van 58 dB(A) Lden – ervaart 36% van de omwonenden ernstige hinder. Ernstige slaapverstoring treedt op bij 4% van de inwoners in het in het gebied binnen de wettelijke contour van 48 dB(A) Lden, terwijl dit het geval is bij 14% in het binnengebied en bij 1% in het gebied buiten de wettelijke contour.

De voorganger van de ORS, de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) had in 2013 een bekendheid van 7%. De ORS heeft een bekendheid van 21% bij omwonenden.

Focusgroep-onderzoek jongeren
Daarnaast zijn in de Omgevingsraad de resultaten gepresenteerd van het focusgroep onderzoek dat onder jongeren levende opvattingen over Schiphol in de omgeving in beeld heeft gebracht (klik hier voor de film). In totaal hebben 24 jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar uit de Schipholregio meegewerkt aan het focusgroep onderzoek. De jongeren zijn gevraagd na te denken en te discussiëren over hun eigen toekomst, hoe zij Schiphol zien, hoe zij hun omgeving zien en hoe zij de huidige en toekomstige relatie tussen Schiphol en de omgeving zien.

Jongeren identificeren zelf veelal de thema’s die reeds binnen de Omgevingsraad Schiphol geagendeerd zijn, zoals geluidsoverlast en de ontwikkeling van Schiphol. Zij besteden ook veel aandacht aan thema’s als duurzaamheid, de multimodale knooppuntfunctie, de bereikbaarheid en de omgeving van Schiphol.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer