Kort verslag Regioforum 17 december 2021

Donderdag 23 december 2021

Op vrijdag 17 december 2021 heeft het Regioforum vergaderd. Vanwege de maatregelen rondom COVID-19, vond de vergadering virtueel plaats. Toehoorders konden de vergadering volgen via een livestream.

Allereerst stonden de ingekomen stukken, de Kwartaalrapportage SOORS Q3 2021, de Kwartaalmonitor Schiphol Q3 2021 en de Kwartaalmonitor Schiphol Q4 2021 op de agenda.

Daarna is gesproken over de opvolging van het advies van dhr. Van Geel. Hierbij kwamen de hoofdlijnen uit het concept-plan van aanpak aan de orde. In dit concept-plan van aanpak staat hoe de maatschappelijke dialoog over Schiphol voortgezet wordt vanaf januari 2022. Ook gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een mondelinge toelichting op de stand van zaken m.b.t. de interbestuurlijke samenwerkingsafspraken vanaf 2022.

Vervolgens werd het jaarplan en de begroting van de Omgevingsraad Schiphol voor 2022 behandeld. Deze stukken zijn door de leden van het Regioforum vastgesteld.

Met betrekking tot de werkgroepen is afgesproken dat de werkgroepen waarin feitelijk en inhoudelijk inzichtelijk is gemaakt in welke mate hinder beperkt kan worden, worden afgerond. In januari 2022 komt een inventarisatie naar noodzakelijk (vervolg)onderzoek. Met betrekking tot het Hinderreductieplan van Schiphol en LVNL is het volgende aangekondigd: 1) Schiphol en LVNL komen begin volgend jaar met een document waarin per maatregel de voortgang is beschreven en bespreken dit met ORS-leden en 2) het ministerie van IenW organiseert op 22 december 2021 een informatiesessie over de resultaten van de toetsing van het Hinderreductieplan. Deze toetsing gaat over de kwaliteit van het participatieproces en de inhoudelijke kwaliteit van het plan.

Verder informeerden Schiphol en LVNL in het Regioforum over de dienstverlening van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Hier was in het Regioforum van 8 oktober aandacht voor gevraagd.

Tot slot is het verslag van het vorige Regioforum van 8 oktober 2021 vastgesteld en is besloten tot openbaarmaking. Het verslag kunt u hier teruglezen.

Het volledig verslag van deze vergadering kunt u na vaststelling hier teruglezen.

Dit was het laatste Regioforum. Vanaf 2022 wordt het Regioforum vervangen door het overleg van de Maatschappelijke Raad Schiphol in ontwikkeling (MRS i.o.).

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer