Kort verslag – afgelast Regioforum – 13 maart 2020

Dinsdag 24 maart 2020

In verband met de ontwikkelingen rondom het Corona-virus werd besloten het Regioforum van 13 maart jl. te annuleren. Voor dit Regioforum stonden echter onderwerpen geagendeerd waarop besluitvorming dan wel actie gewenst was. Om de voortgang op deze onderwerpen zoveel mogelijk te borgen heeft de heer Van Geel, voorzitter van de ORS, alle leden van het Regioforum verzocht om schriftelijke instemming met deze punten.

Naar aanleiding van de reacties op deze brief van 12 maart jl. volgen de onderstaande besluiten:

Agendapunt 1.a: Notitie overzicht luchtvaartnota, LVB, uitvoeringsplan hinderreductie, luchtruimherziening, meten&rekenen
Het Regioforum gaat akkoord met de procesnotitie van de heer Van Geel.
Notitie rijkstrajecten IenW in ORS 02-03-2020
Brief Ministerie I&W – J. IJsselstijn – programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid

Agendapunt 1.c: Critical review dosis-effect relaties
Het Regioforum gaat akkoord met het organiseren van een critical review sessie over dosis-effect-relaties in de hinderberekeningen.
Critical Review dosis-effect relaties

Agendapunt 3: Routevoorstel Bodegraven
1. Het Regioforum gaat ermee akkoord om de Minister te adviseren de voorgestelde wijziging van de KUDAD-vertrekroute vanaf de Kaagbaan (24) in te voeren.
Ministerie I&W – Voorstel Bodegraven
2. Het Regioforum gaat ermee akkoord om de behandeling van het routevoorstel van de gemeente Gouda voort te zetten en af te ronden conform het verzoek van het ministerie d.d. 3 juli 2019.
Notitie voorstel Bodegraven

Agendapunt 6: Belevingsonderzoek 2019
Het Regioforum gaat er mee akkoord om de GGD monitor in te zetten voor belevingsonderzoek in de Regio Schiphol en daarnaast niet nog een tweede belevingsonderzoek te laten plaatsvinden vanuit de ORS.
Notitie belevingsthermometer
Rapportage belevingsthermometer gj 2019

Agendapunt 7: ORS Jaarverslag 2019
Het Regioforum gaat akkoord met toezending van het voorliggende ORS Jaarverslag 2019 aan de Minister.
Ministerie I&W – Aanbiedingsbrief ORS Jaarverslag 2019
Het nieuwsbericht met hierin het Jaarverslag Omgevingsraad Schiphol 2019 is beschikbaar via deze link.

Agendapunt 8.a: Verslag Regioforum 24 januari jl.
Het Regioforum gaat akkoord met het verslag van het Regioforum van 24 januari jl.
Het nieuwsbericht met hierin het Verslag Regioforum 24 januari jl. is beschikbaar via deze link.

Omdat dit Regioforum niet heeft plaatsgevonden, is er geen verslag opgesteld.

Deel dit bericht

21 juli 2023

Verslag Regioforum – 14 april 2023

Lees meer
8 juni 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een Senior Beleidscoördinator

Lees meer