Kamerbrief besluit minister ontwerp Maatschappelijke Raad Schiphol

Dinsdag 18 oktober 2022

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de vormgeving van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De MRS is de opvolger van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Daarbij stuurt hij de Kamer de rapportage ‘Van ORS naar MRS en Omgevingshuis’. De Kamerbrief tezamen met de beslisnota, rapport met voorstel ontwerp ORS naar MRS en de onderliggende Participatieve Waarde Evaluatie zijn hier te lezen.

In de Kamerbrief wordt genoemd dat de procedure voor het werven van een nieuwe voorzitter is opgestart. Vanaf heden staat er een vacature open voor de voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Deze vacature is hier te lezen.

Deel dit bericht

10 november 2022

Advies gebruiksprognose 2023

Lees meer
12 oktober 2022

Kort verslag Regioforum minus BRS 7 oktober 2022

Lees meer