Secretaris Maatschappelijke Raad Schiphol

Hoofddorp, 36 uur

Ben jij een ervaren en mensgerichte secretaris die verder wil bouwen aan een nieuwe organisatie? En ben je daarnaast communicatief sterk, strategisch en verbindend?

De Maatschappelijke Raad Schiphol biedt jou een unieke kans om omgevingsparticipatie een nieuwe impuls te geven en te werken aan een balans tussen een dynamische luchthaven en een gezonde omgeving. Het gaat om een unieke functie in een complex krachtenveld die vraagt om een enthousiasmerende, veelzijdige en flexibele secretaris.

Hier kom je te werken

Maatschappelijke Raad Schiphol

Schiphol is als grootste luchthaven van Nederland van economisch belang, maar veroorzaakt ook hinder voor mens en milieu. De maatschappelijke dialoog over de luchthaven is daarom belangrijk. Deze dialoog vindt plaats in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS), de opvolger van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). De ORS en het gehanteerde poldermodel voldeden niet meer voor het bereiken van overeenstemming tussen belanghebbenden. De commissie Van Geel (rapport Schiphol Vernieuwd Verbinden, december 2020) heeft aanbevolen om de maatschappelijke afstemming en dialoog over Schiphol inhoudelijk en procesmatig anders in te richten. Centraal in het advies staat de oprichting van een MRS volgens het participatiemodel.

De Maatschappelijke Raad Schiphol kanaliseert maatschappelijke perspectieven op het garanderen van de leefomgevingskwaliteit rond Schiphol. Eindproducten zijn gebundelde weergaven van de visies en standpunten van betrokken belanghebbenden in de vorm van gevraagd en ongevraagd advies; minderheidsstandpunten zijn immer zichtbaar. De MRS richt zich op beleid met betrekking tot leefomgevingskwaliteit, maar ook op het leveren van maatschappelijke inbreng in concrete hindermitigatie projecten.

De MRS bestaat uit bewonersvertegenwoordigers, experts/wetenschappers en een brede maatschappelijke schil. De MRS heeft een ondersteunend bureau. Het ondersteunend bureau fungeert als secretariaat van de MRS, faciliteert participatietrajecten en speelt ook een belangrijke rol in de transitie van ORS naar MRS. De secretaris van het ondersteunend bureau en de voorzitter van de MRS vormen het Dagelijks Bestuur van de MRS en zijn een hecht samenwerkend duo.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het ontwerp van de MRS bekrachtigd en de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. In het eerste kwartaal van 2023 zullen de fundamenten van de MRS staan. Het werken in de nieuwe setting zal aandacht vragen van alle betrokkenen en in de eerste plaats van de secretaris die wordt gezocht als opvolger van de huidige interim ORS-secretaris.

Wat ga je doen?

Als secretaris ben je de stuwende kracht achter de MRS en geef je leiding aan het ondersteunend bureau van de MRS (4 fte). Samen met de voorzitter vormt de secretaris het Dagelijks Bestuur van de Stichting Ondersteuning MRS. In de MRS functioneert de secretaris als manager op de achtergrond, terwijl de voorzitter naar voren treedt als onafhankelijk boegbeeld. De tandem voorzitter-secretaris vervult de rol van procesregisseur. De secretaris staat in actief contact met MRS-leden en belangrijke gesprekspartners van de MRS.

De secretaris heeft een  belangrijke rol in de transitie van ORS naar MRS. Hoewel de fundamenten van de MRS in het eerste kwartaal zullen staan, zal er in de praktijk nog veel moeten worden bijgesteld, doorontwikkeld en op- en uitgebouwd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de secretaris werken daarin veel samen. Het aansturen en faciliteren van de verbreding en vernieuwing van participatie is daarbij een belangrijk aandachtsgebied.

De secretaris is verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

– Tezamen met de voorzitter leiden van de totstandkoming van de MRS;

– Het aansturen van het ondersteunend bureau;

– Tezamen met de voorzitter de MRS-agenda voorbereiden en de totstandkoming van MRS adviezen             coördineren als lid van het dagelijks bestuur van de MRS;

– Het beheren van de stichting inzake o.a. financiën, het jaarplan, het jaarverslag en verantwoording           richting de Raad van Toezicht;

– Het afstemmen met MRS belanghebbenden;

– Het fungeren als eerste en toegankelijk aanspreekpunt voor de MRS organisatie;

– Het begeleiden, managen en motiveren van het MRS bureau;

– Het onderhouden van contacten met relevante belanghebbenden en de voorzitter daarin adviseren.

Wie ben je?

Je bent een leider die kan verbinden, hebt een ruime werkervaring op het gebied van politiek-bestuurlijk ingewikkelde processen en bent in staat tegengestelde belangen te hanteren. Je hebt ervaring met het aansturen van veranderingsprocessen in het publieke domein en bij voorkeur ook in processen waar tegengestelde belangen voorkomen. Daarnaast kan je functioneren als integraal manager. Je hebt dan ook ervaring met het aansturen van een team, financieel beheer en goed werkgeverschap.

Je herkent je in de volgende kwalificaties:

– Je bent politiek- en bestuurlijk sensitief en daarnaast ook omgevings- en organisatiesensitief

– Je hebt een onafhankelijke houding in een context waarin partijen hun posities sterk kunnen markeren

– Je bent verbindend richting de raad, organisatie, het ministerie en de omgeving

– Je bent strategisch en analytisch sterk

– Je hebt een proactieve hands-on mentaliteit en een flexibele houding

– Je beschikt over veranderkundig inzicht en weet dit om te zetten in draagvlak en resultaat

– Je gaat transparant te werk, bent communicatief, diplomatiek en adviesvaardig

– Je kunt op jezelf reflecteren, staat open voor feedback en hebt relativeringsvermogen

– Je hecht belang aan het stimuleren en waarborgen van participatie, diversiteit en inclusie

Wanneer past deze baan bij jou?

– Je beschikt over een WO werk- en denkniveau

– Je beschikt over een uitstekend verbaal en schriftelijk uitdrukkingsvermogen

– Je hebt ervaring in een vergelijkbare rol of op managementniveau

– Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijk ingewikkelde processen waar tegengestelde belangen een rol         spelen

– Kennis over de luchtvaart is een pré, anders ben je in staat om je deze in korte tijd eigen te maken

Wat bieden we jou?

Wij bieden je goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk aan: een reisvergoeding, flexibele werktijden, mogelijkheden tot thuiswerken en we stellen een laptop ter beschikking.

In eerste instantie krijg je een contract voor 1 jaar, met bij goed functioneren uitzicht op een vast dienstverband. Je werkt 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van je ervaring en is maximaal schaal 15 van het CAO Rijk 2022-2024 bij een 36-urige werkweek.

Heb je belangstelling en/of wil je meer informatie?

Voor vragen en aanvullende informatie verwijzen we je graag naar onze website of kun je contact opnemen met Gert Jan Hermelink, a.i. secretaris van de ORS, via gjhermelink@omgevingsraadschiphol.nl.

Reageren in de vorm van een motivatiebrief en een curriculum vitae kan tot en met 12 februari 2023 via werving@omgevingsraadschiphol.nl. De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden in week 10 (6-10 maart). De tweede ronde sollicitatiegesprekken in week 12 (20-24 maart). De beoogde startdatum van de nieuwe secretaris is 1 mei 2023.