Werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord”

De Werkgroep zet zich sinds 2009 in, om te komen tot vliegtuiggeluid hinderbeperkende maatregelen binnen de gemaakte adviezen van het Aldersakkoord.

De werkgroep participeert in:
• VGP Vereniging Gezamenlijke Platforms
• Werkgroep Gebruiksprognose (Sector /Schiphol/Min. I&M)
• Werkgroep Luchtruimvisie (Min. I&M)
• Klankbordgroep Informatie BAS (Luchtverkeersleiding Nederland)
• Werkgroep Hinderbeperkende Maatregelen (Adviserend Alderstafel)

Wil je lid worden van deze organisatie? Neem dan contact op met deze organisatie.

Kiesman

Naam: Rob Loekenbach
Functie: Oprichter en voorzitter van de werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord” sinds 2009
Profiel: Door participatie in diverse “Schiphol” werkgroepen (wo. Luchtruim Visie, Gebruiksprognose) heeft hij een brede kennis opgebouwd van de diverse aspecten in het Schiphol dossier.
Respect en vertrouwen zijn voor hem belangrijke ingrediënten voor een constructieve samenwerking binnen de ORS.
Bij de toekomstige ontwikkelingen aangaande Schiphol is het zoeken naar een balans tussen de economische expansie drift en de leefbaarheid in de omgeving, de grote uitdaging.
In dat kader vindt Rob het belangrijk dat de gevolgen voor bewoners van veranderingen in m.n. vliegpatronen ook getoetst worden aan de realiteit, (geluid meten en geluid berekenen, radartracks en daadwerkelijk gevolgen routes)
Voor 2009 was Rob werkzaam in diverse management- en consultancy functies bij een internationale Nederlandse Bank.

Contact

Drechtlaan 76

2451CN Leimuiden