Werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem Noord”/ Leimuiden West

De werkgroep zet zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid.

Kiesman

Naam: Rob Loekenbach
Profiel: Sinds 2009 nauw betrokken bij de ontwikkeling van Schiphol.