Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en/of beschermen van de belangen van Baambrugge en haar bewoners. De vereniging wil dit doel onder meer bereiken door het bevorderen van het leefklimaat in en de leefbaarheid binnen de kern en door het geven van leiding en/of steun aan sociale, culturele, educatieve, recreatieve en/of sportieve activiteiten in het dorp.

Email

Kiesman

Naam: Peter van der Maat