Vereniging Amstel Oever

De Vereniging heeft te doel de gemeenschappelijke belangen zoals leefbaarheid, veiligheid en behoud van het landschapsschoon te behartigen van de bewoners van de Amstel oevers en de aangrenzende gebieden in het niet verstedelijkt deel van de Amstelveense middenpolder.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Peter Hesp
Profiel: Peter Hesp is voorzitter van de Vereniging Amstel Oever en als zodanig gevraagd door het Bestuur te vertegenwoordigen.
Hij ziet Schiphol als van groot belang voor de regio. Hij zal de standpunten van de bewoners inbrengen om waar mogelijk zonder de ontwikkeling van Schiphol te belemmeren de leefbaarheid in het gebied te behouden.