Stichting Wijkraad Floriande (Hoofddorp)

De Stichting Wijkraad Floriande is bij notariële akte opgericht op 19-04-2007 met als doel: “het in overleg met de bewoners en andere belanghebbenden in stand houden c.q. verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de wijk .” De ontwikkeling van Schiphol en de inbedding daarvan in de omgeving vormt een wezenlijk onderdeel daarvan.

De stichting is door de Gemeente Haarlemmermeer bij convenant erkend met het doel om de intermediaire functie te bevorderen tussen de inwoners en het gemeentebestuur en de algemene belangenbehartiging te verzorgen richting gemeentebestuur.

De stichting is sedert 25-01-2009 lid van de Vereniging Gezamenlijke Platforms Schiphol (V.G.P.).

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Fred F. van Delden
Profiel: Sedert 01-09-2006 met functioneel leeftijdsontslag na een 35 jarige loopbaan bij de Politie Haaglanden. Mede oprichter van de Stichting Wijkraad Floriande, de eerste vier jaar penningmeester en daarna secretaris. Sedert 25-01-2009 vertegenwoordiger van deze wijkraad in de V.G.P.