Stichting Wijkbelangen Parkwijk/Zuiderpolder

Behartigen daadwerkelijke belangen van de wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder en haar bewoners in de ruimste zin des woords, waaronder begrepen de belangen op het terrein van ruimtelijke ordening, welzijn, volkshuisvesting, openbare voorzieningen, milieu en leefbaarheid.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Wim Kleist
Profiel: Hecht aan overleg en informatie met betrokken partijen inzake deze belangrijke materie om te kunnen delen met de achterban.