Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer

De Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) stelt zich ten doel het vergroten van de vliegveiligheid voor de omwonenden van de luchthaven Schiphol, in het bijzonder voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost, met als uitgangspunt: geen vliegverkeer boven dichtbevolkt gebied, het verminderen van de overlast van- en het beschermen van het milieu tegen vliegverkeer.

Wil je lid worden van deze organisatie?

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Tarcis Schipper
Profiel: Tarcis Schipper is mede-oprichter van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer. De werkgroep is opgericht na de El-Al-crash in de Bijlmermeer in oktober 1992.

Tarcis zet zich vooral in voor een veilig vliegverkeer voor de bewoners woonachtig onder vliegpaden van en naar Schiphol.
Tevens streeft hij naar het vermijden van vermijdbare vlieghinder, zoals het gestabiliseerd overvliegen van woonbebouwing, een verbod op verkort indraaien boven woonbebouwing, beperking van nachtvluchten e.d. Bovendien zet hij zich in voor een betere communicatie en informatie over vliegverkeer van en naar Schiphol aan de omwonenden.