Stichting Vrienden van Duivendrecht

De stichting heeft ten doel:
Het groen en kleinschalig houden van Duivendrecht;
Het stimuleren een uitbreiden van flora en fauna in Duivendrecht;
Het beschermen van historische-, markante en monumentale plaatsen;
Het tegengaan van luchtvervuiling, verontreiniging van water en grond;
Het beperken van gemotoriseerd verkeer in Duivendrecht;
Het verbeteren van milieu- en gezondheidsnormen;
Het tegengaan van verdere verstening (verstedelijking) van Duivendrecht.
Tevens is de Stichting een erkend overlegpartner van de gemeente Ouder-Amstel.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Chris Bergher
Profiel: Chris Bergher, zelf vlieger, was binnen de CROS al een periode bewonersvertegenwoordiger en clustertrekker voor de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel en Weesp. Ook nam hij deel in verschillende werkgroepen binnen de CROS. Echter nadat hij als raadslid en fractievoorzitter in de raad van Ouder-Amstel werd gekozen, moest hij afzien van zijn functie binnen de CROS. In maart jl. werden er nieuwe gemeentelijke verkiezingen gehouden. Daarbij stelde Bergher zich niet opnieuw beschikbaar als raadslid.
Ook was hij in 2008 mede-oprichter van de stichting Vrienden van Duivendrecht waarbinnen hij nog steeds actief is.
Wegens zijn ervaring en kennis, zowel binnen de luchtvaart als in de politiek, is het de reden geweest voor het bestuur van de stichting Vrienden van Duivendrecht hem als kandidaat kiesman en clustervertegenwoordiger binnen de ORS (cluster Buitenveldertbaan) voor te dragen.