Stichting Tuinstad Buitenveldert

Het behartigen van de belangen van bewoners van Amsterdam-Buitenveldert en Amstelveen, door het streven naar een optimale situatie van de leefbaarheid met betrekking tot MENS en MILIEU in de ruimste zin van het woord.

De luchthaven Schiphol is goed voor de economie maar heeft voor de bewoners van de Schipholregio – vooral die van Buitenveldert en Amstelveen Noord ook nadelige gevolgen. Al vele jaren probeert de Stichting Tuinstad Buitenveldert – verenigd in de VGP - bewoners te vertegenwoordigen en te sturen in het overleg om deze gevolgen zo veel mogelijk te beperken. De geluidshinder, de veiligheidsrisico’s op de grond en de uitstoot van fijnstof, het milieu, kortom de leefbaarheid. Ook proberen wij zo veel mogelijk te verminderen, dat gevlogen wordt waar mensen wonen. Ook, dat er niet gebouwd wordt, waar men wil vliegen.

De Stichting Tuinstad Buitenveldert heeft u in het verleden gesteund en u vertegenwoordigd in procedures tegen het Stadsdeel Zuid en de Gemeente Amsterdam. Denk maar aan de oplossing betaald parkeren voor twee auto’s, belanghebbende parkeren. In het laatste bestemmingplan 2013 voor een meer socialer bewoning van het gebouw Van Heenvlietlaan 220 door een mix van bewoning te doen realiseren i.p.v. alleen studentenwoningen.

Onze stichting treedt alleen op de voorgrond, als er belangrijke zaken in de woonomgeving zich voordoen.

Door het lidmaatschap van de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms), waarin meer dan dertig organisaties en wijkverenigingen zich hebben verenigd, kunnen wij overleggen met anderen en hebben wij toegang tot veel ervaring met en kennis van de werkwijze van de luchthaven en de regelgeving.

Voor informatie kunt u ons e-mailen.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: R.A. Quint
Profiel: De heer Quint is na de oprichting van de CROS vanaf 2009 actief en betrokken in samenwerking met de VGP in het Schipholdossier.

Contact

Rondeel 144
1082 MH Amsterdam