Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert Oost

Wij streven er naar de Schiphol overlast (geluid, uitstoot) zo klein mogelijk te houden. Veiligheid (waaronder vermijden neerstortgevaar) vinden wij uiteraard ook belangrijk. Wij doen dit door overleg met de landelijke politiek en met provinciale en gemeentelijke overheden. Dit alles eventueel in samenwerking met zusterorganisaties in de regio. Wij werken daartoe binnen de vereniging tot Behoud Leefmilieu Regio Schiphol (BLRS) samen met andere bewonersplatforms.
De SWAB is niet tegen vliegen en Schiphol. Bewoners zijn immers vaak eveneens reiziger, werknemer of ondernemer. Wel zijn wij tegen het continu oprekken van de normen in plaats van het verbeteren van de milieuprestaties. De ervaring leert dat zonder duidelijke grenzen de mogelijkheden tot hinderbeperking nauwelijks gerealiseerd worden. Wij verwachten van Schiphol dat het, net als ieder ander bedrijf, innoveert en groeit binnen de gestelde milieunormen. Daarnaast sluiten wij ons aan bij Europese bewonersinitiatieven tot een verbod op nachtvluchten en het opheffen van de kunstmatige stimulatie van luchtvaart met vele belastingvrijstellingen.
In Buitenveldert en Amstelveen wordt de overlast metname veroorzaakt door de Buitenveldertbaan. Onafhankelijk onderzoek, mede op aandringen van de SWAB, toont aan dat deze baan met de meeste overlast voor bewoners onnodig vaak ingezet wordt. Wij maken ons dan ook sterk voor strikte regels omtrent de inzet van deze baan. Daarnaast zetten wij ons in voor maxima aan de lokale geluidsoverlast en het handhavend meten daarvan.

Kiesman

Naam: J.H. Griese