Stichting Dorpsraad Abbenes

De stichting heeft ten doel het behartigen van het algemeen belang en het welzijn van de inwoners van Abbenes.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Maarten den Ouden
Profiel: Drs. Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en registeraccountant. In zijn woonplaats Abbenes heeft hij zich al eerder bezig gehouden met het vliegverkeer van en naar de Kaagbaan en aandacht gevraagd voor de belangen van bewoners van Haarlemmermeer-zuid. Hij was als manager Interne Controle en manager Interne Accountantsdienst o.a. lid van de managementteams van Postbank NV en Postkantoren BV.