Kontakt Milieubeheer Zaanstreek

Onze vereniging, is opgericht in 1971 en heeft tot doel het bevorderen van het welzijn door het waken tegen milieuaantasting en het activeren van het milieubeheer in de Zaanstreek, alles in de ruimste zin van het woord. Onder milieuaantasting wordt verstaan het verstoren van het natuurlijk evenwicht en het optreden van andere voor de mens ongewenste effecten, onder milieubeheer wordt verstaan al die maatregelen die leiden tot handhaving of herstel van het natuurlijk evenwicht of het opheffen of voorkomen van de ongewenste effecten ter zake van het milieu.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: H. Melk - Dijhuizen