Wijkraad Graan voor Visch vertegenwoordigd door Groep “Schiphol-Watchers

Ja, wij steunen het gemeentebestuur van Haarlemmermeer bij hun pleidooi richting Luchthaven Schiphol voor opheffing van de uitvliegroute tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Opheffing van deze uitvliegroute betekent dat een groot deel m.n. een deel van Hoofddorp en Nieuw Vennep wordt ontlast van geluidshinder! Voorts bepleiten wij het gebruik van de Kaagbaan uitsluitend voor landende vliegtuigen!

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Karen Dresselhuis
Profiel: Als bewoner sinds 1977 van de Piratenwijk te Hoofddorp ben ik gewend aan de geluiden van Schiphol. Sinds de start van de Pilot 3b in oktober 2007 is er een toename van geluidsoverlast van vliegtuigen, m.n. in het oostelijk en zuidelijk deel van Hoofddorp. Reden voor een aantal bewoners van de Piratenwijk om de koppen bij elkaar te steken en begin 2008 een brief te sturen aan het gemeentebestuur van Haarlemmermeer. Op 14 april 2008 ontvingen wij antwoord op onze brief waarin o.a. het volgende wordt gesteld; ik citeer:
"in de nota "Inzet Haarlemmermeer t.b.v. (middel)lange termijn ontwikkeling Schiphol" die op 20 februari 2008 door ons College is vastgesteld, hebben wij met betrekking tot de uitvliegroute tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep gepleit voor opheffing van deze route. Opheffing betekent dat een groot gebied (m.n. in een deel van Hoofddorp en Nieuw Vennep) wordt vrijgespeeld van hinder. Dit Collegestandpunt is in de raadsvergadering van 6 maart 2008 door een grote meerderheid van de Raad ondersteund." Einde citaat.
In het Haarlems Dagblad van vrijdag 24 oktober 2008 wordt dit streven van het gemeentebestuur van Haarlemmeer nogmaals bevestigd. De kop van het artikel luidt: 'Vliegroute tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep helemaal schrappen'.
Naar aanleiding van dit Collegestandpunt zijn de "Schiphol-watchers" opgericht en is er een handtekeningenactie gestart ter positieve ondersteuning ervan.
Rond 300 gezinnen uit de zuidelijke helft van Hoofddorp steunen onze activiteiten; namen, adressen en handtekeningen zijn aan de toenmalige wethouder van Schipholzaken, de heer Bezuijen, overhandigd. Wij hebben de achterliggende 7 jaar samen met een groepje bewoners van onze wijk de ontwikkelingen van Schiphol nauwlettend gevolgd en in deze periode alle bijeenkomsten m.b.t. Schiphol bijgewoond. Ondanks uitspraken van o.m. minister Netelenbos en nu van de heer Alders dat de limiet nu echt bereikt is, ziet het er naar uit dat het aantal vliegbewegingen t.z.t. weer zal worden opgerekt. Wat ons betreft, als bewoners van Hoofddorp, zijn de grenzen nu echt bereikt aan wat er aan geluidsoverlast geaccepteerd kan worden.