Dorpsraad Rijsenhout

De Dorpsraad zet zich in om de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren. Dit doen we door zaken te signaleren die aandacht behoeven en daarmee instanties aan te spreken om te zien of er verbetering te verkrijgen is. De onderwerpen zien of horen we zelf maar we halen ook door middel van bijvoorbeeld een website of informatieavonden.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Hans G. Paar
Functie: Dorpsraad vertegenwoordiger
Profiel: Hans G. Paar is tientallen jaren als overheidsdienaar werkzaam geweest in de luchtvaart en na zijn pensionering, als ZZP'er, adviseur voor het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de LVNL en Schiphol over zaken m.b.t. de planning van de Polderbaan en daarmee samenhangende veranderingen op Schiphol. Als voorzitter van de Dorpsraad Rijsenhout heeft hij zich in samenwerking met LVNL, Schiphol en KLM tussen 2004 en 2009 sterk gemaakt voor het 'Microklimaat Rijsenhout', het eerste regiogebonden optimaliseringsproces voor startroutes. Als doelstelling voor zijn deelname aan de ORS ziet hij om - uitgaande van het in Den Haag vastgestelde beleid - een voor de omgeving (dus niet specifiek Rijsenhout) zo goed mogelijke spreiding van de hinder over de omgeving. Algemeen uitgangspunt daarbij is dat een eventuele beperktere verslechtering van een lokale situatie alleen is toegestaan als daarmee een grotere verbetering kan worden bereikt. Maar als 'Den Haag' advies of oordeel vraagt over haar voorgenomen beleid, zal Rijsenhout daar gaarne aan meewerken.