Buurtbeheer de Legmeer-west

Bewonersorganisatie die de leefbaarheid in de wijk bevordert.

Kiesman

Naam: Robbert Wortel
Profiel: Schiphol is een grote speler in de nabije omgeving, waar bewoners in Legmeer-west in toenemende mate hinder van ondervinden. Het lijkt mij interessant mij te mengen in discussies, hoe deze overlast enigszins in te perken.