Bewonersbelangenvereniging Kelbergen

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen, in de ruimste zin, van de bewoners van de laagbouwwijk Kelbergen.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Nel Wiersma