Belangengroep Vlieghinder Dubbeldorp

De vereniging heeft tot doel om de nadelige gevolgen van Schiphol voor de inwoners van Zwanenburg en Halfweg te beperken. Deze gevolgen betreffen de geluidshinder, de risico's voor de veiligheid en de gezondheid en de gevolgen van de wettelijke beperkingen voor de leefbaarheid van de dorpen.

Kiesman

Naam: Ferdinand Knol