Belangengroep Starts Zwanenburgbaan

De vereniging wil de nadelige gevolgen van Schiphol beperken voor de kwaliteit van de leefomgeving van Zwanenburg, Deze gevolgen betreffen de geluidshinder, de veiligheids- en gezondheidsrisico's en de gevolgen van de wettelijke Schipholbeperkingen voor de leefbaarheid.

Kiesman

Naam: A.C. (Ton) Roos