Belangengroep Polderbaan Zwanenburg

De vereniging wil de nadelige gevolgen van Schiphol beperken voor de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van Zwanenburg West. Deze gevolgen betreffen de geluidshinder, de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners en de gevolgen van wettelijke Schipholbeperkingen voor het voorzieningenniveau. De vereniging richt zich primair op de gevolgen van het vliegverkeer van de Polderbaan.

Kiesman

Naam: E.J, Haverkort