AVBU-UITGEEST

Algemene Vereniging van Bewoners/eigenaren te Uitgeest is opgericht 02-10-1980 en geregistreerd bij de KvK onder nr. 40 617 615.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: A. Hermans
Functie: Voorzitter AVBU
Profiel: De heer Hermans heeft een lange staat van dienst als bewonersvertegenwoordiger in de CROS en is medeauteur van het verbetervoorstel van de AVBU in het kader van de evaluatie van het Schiphol beleid.

Als kandidaat-clustervertegenwoordiger steunt de AVBU de heer Jaap Kroon. Op grond van zijn langjarige bestuurlijke ervaring als voormalig wethouder van de gemeente Haarlemmermeer en als voormalig burgemeester van Uitgeest is de heer Kroon nauw betrokken geweest bij het dossier Schiphol. Als voormalig burgemeester van Urk heeft hij onder moeilijke omstandigheden blijk gegeven van zijn grote maatschappelijke en sociale betrokkenheid. In hem denken wij een kandidaat voor te dragen die de verschillende belangen die rond Schiphol spelen op een juiste en evenwichtige wijze kan dienen.